ساخت انواع سایز پارت

1- Uhlmann: انواع مدل ها از قبیل ups1، ups2، ups3 و غیره..

2- Bosch: انواع مدل ها از قبیل TLT 1200، TLT 1400 و Servac و غیره..

3- IMA: انواع مدل ها از قبیل TR200 و غیره..

4- دستگاه های دیگر از قبیل klockner، Romaco،Iwka، marchesini ،Pam Pac، و غیره..

برخی از شرکت هایی که در این زمینه افتخار همکاری داشته ایم:

الحاوی، توليددارو، آريا، سبحان دارو، پورسينا، جالينوس، کيميدارو، پارس گيتا دارو، مداوا دارو، سها 2، آوه سينا،
البرزدارو، شهردارو، آريا و غیره..

برو بالا