آدرس:
کیلومتر4 اتوبان فتح- خیابان 17 شهریور- خیابان شهید کرمی- کوچه اول- پلاک 9
تهران
شادآباد
E-mail: paya_stm@yahoo.com
تلفن:
66791162 & 66791163 & 66808355
نمابر:
دورنگار: 66814215
موبایل:
تلفن همراه: 09386248894
برو بالا